Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I REALIZACJI ZABIEGÓW FIZJOTERAPII w „Punkt Rehabilitacji”

 • Zabiegi fizjoterapeutyczne w „Punkt Rehabilitacji i Masażu” odbywają się w placówce: Wrocław, Pl. Teatralny 3, lokal nr 10, piętro 1, tel.: 661 114 517
 • Ilość zabiegów jest określona przy rezerwacji. Nie jest ona jednak równoznaczna z ilością zalecaną przy danym schorzeniu lub regeneracji organizmu.
 • Punkt Rehabilitacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00.
  Przed pojawieniem się w placówce należy wcześniej ustalić telefonicznie lub przez aplikację termin wizyty oraz zweryfikować możliwość wystąpienia przeciwwskazań do zabiegów.
 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt pod nr tel.: 661 114 517.
 • Płatności za zabiegi są realizowane gotówkowo lub voucherem upominkowym (w tym przypadku prosimy o wcześniejsze poinformowanie płatnością voucherem).
 • Terapia w Punkcie Rehabilitacji i Masażu jest dobiera indywidualnie do każdego pacjenta po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu.
 • W przypadku osób obdarowanych voucherem, które nie przejdą pozytywnie weryfikacji pod kątem przeciwwskazań do, istnieje możliwość przeniesienia go na inną osobę po konsultacji z pracownikiem gabinetu.
 • Pojedynczy zabieg (również w serii terapeutycznej) należy odwołać najpóźniej 12 godzin przed jego rozpoczęciem, w innym wypadku nieobecność pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie jest równoznaczna z realizacją sesji oraz brakiem zwrotu kosztów.
 • W przypadku nieobecności lub rezygnacji z zabiegów w terminie krótszym niż 12 godzin od rozpoczęcia zabiegu, rezerwacja będzie traktowana jako zrealizowana bez zwrotu kosztów i przy kolejnej wizycie, pacjent zobowiązany jest uregulować płatność za jej zrealizowanie w wysokości 100% ceny zabiegu.
 • Rezerwacje dokonywane przez system rezerwacji wymagają przedpłaty 100% ceny zabiegu. Jeśli dany klient odbędzie 3 wizyty ze 100% frekwencją, przedpłaty nie będą wymagane – płatności będą odbywać się w gabinecie po zrealizowanej wizycie.
 • Rezerwacja zabiegu jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.
Call Now Button